Buy your Feiyue shoes at Kungfu – Supply!

Kungfu – Supply has been importing the world famous Feiyue shoes for over 10 years now.

The standard shoe for every wushu and kung fu practitioner! Made popular by the Chinese Shaolin Kungfu Monks. Also used in freerunning, parcour running, slacklining, calisthenics and barefoot running.

These are the simple original Dabowen (Top One) Feiyue shoes; originally manufactured for the local Chinese market. They are available in black or white in sizes 32 to 47.

The small sizes run large, around size 40 the sizes are ok, the larger sizes run small. This is because the sizes are small on the new production line. The Feiyue shoes are made under license in China. And the licensee sometimes wants to change and thus the place/factory where the shoes are manufactured. Unfortunately, this can cause size differences (over the years). Feiyue Top One is the licensee and Feiyue Dafu is the licensor. The Feiyue Dafu are the more expensive up-scale models, but also only intended for the Chinese market.

Therefore follow the size chart below; I try to update this after every new stock replenishment.

Measuring for the correct shoe size:
1: Place your foot on an A4 paper and stand.
2: Draw a line at your big toe and your heel.
3: Measure the distance between the two stripes. (Note the difference left/right)
4: Find your size in the table.
5: Make sure you have about 15 mm of space (foot length + 15 mm = last length)

In general, from size 39 1 shoe size larger is needed, from size 44 two sizes. Black and white may be different; there are therefore two size charts below:

Black Feiyue Size Inside Shoe (mm)
28 175
29 182
30 190
31 202
32 203
33 212
34 218
35 219
36 222
37 233
38 239
39 245
40 248
41 257
42 262
43 270
44 274
45 282
46 285
47 290
White Feiyue Size  Inside Shoe (mm)
28 175
29 182
30 190
31 202
32 203
33 212
34 218
35 220
36 220
37 230
38 240
39 243
40 250
41 255
42 265
43 270
44 275
45 280
46 285
47 290

 

Click here to order your pair of Feiyue shoes now

 

Kungfu – Supply importeert al meer dan 10 jaar de wereldberoemde Feiyue schoenen.

De standaardschoen voor elke wushu en kungfu beoefenaar! Populair gemaakt door de Chinese Shaolin Kungfu Monniken. Wordt ook gebruikt bij freerunning, parcourlopen, slacklinen, gymnastiekoefeningen en hardlopen op ‘blote’ voeten.

Dit zijn de eenvoudige originele Dabowen (Top One) Feiyue-schoenen; oorspronkelijk vervaardigd voor de lokale Chinese markt. Ze zijn verkrijgbaar in zwart of wit in de maten 32 t/m 47.

De kleine maten vallen groot, rond maat 40 vallen de maten goed, de grotere maten vallen klein. Dit komt omdat de maten klein zijn op de nieuwe productielijn. De Feiyue schoenen worden onder licentie gemaakt in China. En de licentienemer wil soms veranderen en dus de plaats/fabriek waar de schoenen worden vervaardigd. Helaas kunnen hierdoor (over de jaren) maatverschillen ontstaan. Feiyue Top One is de licentiehouder en Feiyue Dafu is de licentiegever. De Feiyue Dafu zijn de duurdere upscale modellen, maar ook alleen bedoeld voor de Chinese markt.

Volg daarom bovenstaande maattabel; Ik probeer dit na elke nieuwe voorraadaanvulling bij te werken.

Opmeten voor de juiste schoenmaat:
1: Plaats je voet op een A4-papier en ga staan.
2: Trek een lijn bij je grote teen en je hiel.
3: Meet de afstand tussen de twee strepen. (Let op het verschil links/rechts)
4: Vind je maat in de tabel.
5: Zorg voor ongeveer 15 mm ruimte (voetlengte + 15 mm = laatste lengte)

Over het algemeen is vanaf maat 39 1 schoenmaat groter nodig, vanaf maat 44 twee maten. Zwart en wit kunnen anders zijn; daarom staan ​​hieronder twee maattabellen: