Where else buy your clothing for kung fu or wushu then at at Kungfu – Supply. Easy ordering in the webshop.

Wushu and kung fu (kung fu) are terms that are used interchangeably. If you look at the Chinese language, there is little difference in the translation into English; In both cases it comes down to martial arts. There is a difference in daily use.
Wushu is generally mainly used for the modern styles originating from the contemporary People’s Republic of China where international competitions are organized by the International Wushu Federation (IWuF). Characteristic is the flashy character of movements. Kung fu is a term that is often used when talking about the ancient, traditional martial arts of China. The difference with wushu is that there is usually more attention for the self-defense aspect.

When it comes to clothing for wushu or kung fu, there is hardly any difference. It is true though that most kung fu practitioners prefer more simple and modest clothes and the wushu exponents go for the more extravagant outfits. In recent years there has been a trend of enormously elaborate embroidery, sequins and bright colors.

Kungfu – Supply has its own workshop in China. There the clothing is made of very fine satin and cotton. In the following designs:

  1. Short sleeves with collar, often used in modern wushu (Chang Quan).
  2. With sleeves or without sleeves, without collar. Mainly used for Nan Quan; southern styles. With sleeve especially aimed at ladies; view through the armpit is avoided by the short sleeves.
  3. Colorful (modern) professional wushu clothing made of stretch satin, with elaborate embroidery in a contemporary cut.

All short sleeve jackets always come with a sash. It is about 200 cm long and about 10 wide; the professional wushu uniforms often have a separate, different sash.

1. Short sleeves with collar, often used in modern wushu (Chang Quan).

The simplest jackets in one color. This means without trim in a different color or embroidery. Classic cut with seven buttons on the front. This was the standard according to Chinese Wushu Association for many years. Made of (synthetic) satin, also called imitation silk. High-quality, thin and very supple fabric that can hardly be distinguished from real silk.

Below in combination with the satin pants.

A little more decoration is a trim in a different color. Most popular with the wushu and kung fu clothing is the silver trim. Like almost all clothing on this page, these jackets are also made of satin that can hardly be distinguished from real silk.

Below the jackets with trim combined with matching satin pants. And a detail photo: only the piping is different; the buttons are not.

Variants are also available with a slanted row of buttons and a slanted bottom. And embroidery of a golden dragon.

A very popular combination in this category of clothing is the short-sleeved wushu jacket with silver trim and a silver dragon that runs over the shoulder. Below are some examples.

Any combination of the above is possible, as the examples below show.

A separate category are the new ready-made wushu suits (so a complete set of pants and jacket) which look like the much more expensive professional wushu uniforms. Made of stretch satin or satin in gradient color and available with three different types of dragon embroidery and different colors.

Here more details of the new series of wushu clothing.

2. Sleeveless or sleeveless, without collar.

Mainly used for Nan Quan; southern styles. With sleeve especially aimed at ladies; View through the armpit is avoided by the short sleeves. Here are some examples; of course, all possible combinations of colors and embroidery are possible, just like with the wushu chang quan jackets above. Special version which is in stock, is the version of cotton with red trim!

The Nan Quan and Wushu jackets also include matching trousers in different colors. These pants can therefore be purchased separately to make a complete uniform. The pants are used for taiji but also in wushu. Below are some images of the loose satin pants.

Combined with satin pants to create a complete uniform, a Nan Quan jacket looks like this:

3. Colorful (modern) professional wushu clothing made of stretch satin, with elaborate embroidery in a contemporary cut.

Click here for the special page about the professional (wushu) uniforms.

 

Kleding voor kungfu of wushu koop je natuurlijk bij Kungfu – Supply. Eenvoudig bestellen in de webshop.

Wushu en kungfu (kung fu) zijn termen die door elkaar worden gebruikt. Als je naar de Chinese taal kijkt zit er maar weinig onderscheid in de vertaling naar het Nederlands; komt er in beide gevallen op neer dan het over vechtsporten gaat. Er is wel een verschil in het dagelijks gebruik.
Wushu wordt over het algemeen voornamelijk gebruikt voor de moderne stijlen afkomstig uit de eigentijdse Volksrepubliek China waarbij internationale competities worden georganiseerd door het International Wushu Federation (IWuF). Kenmerkend is het flitsende karakter van bewegingen.
Kungfu is een term die veelal gebruikt word als men over de oude, traditionele vechtkunsten van China spreekt. Verschil met wushu is, is dat er meestal meer aandacht is voor het zelfverdedigingsaspect.

Wat betreft kleding voor wushu of kungfu is er nauwelijks onderscheid. Het is wel zo dat de kungfu beoefenaars wat wat meer eenvoudigere en ingetogen kleding houden en de wushu exponenten gaan voor de meer extravagante outfits gaan. De laatste jaren is er een trend van enorm uitgebreide borduursels, pailletten (lovertjes) en felle kleuren.

Kungfu – Supply beschikt over een eigen atelier in China. Hier word de kleding van zeer fijn satijn en katoen gemaakt. In de volgende designs:

  1. Korte mouwen met kraag, veelal gebruikt in het moderne wushu (Chang Quan).
  2. Met mouwen of zonder mouwen, zonder kraag. Met name gebruikt voor Nan Quan; zuid stijlen. Met mouw met name gericht op dames;  inkijk via de oksel word vermeden door de korte mouwen.
  3. Kleurrijke (moderne) professionele wushu kleding van stretch satijn, met uitgebreide borduursels in eigentijdse snit.

Alle jasjes met korte mouwen worden altijd geleverd met een sjerp. Deze is ongeveer 200 cm lang en ongeveer 10 breed; de professionele wushu uniformen kennen veelal een aparte afwijkende sjerp.

1. Korte mouwen met kraag, veelal gebruikt in het moderne wushu (Chang Quan).

De allereenvoudigste jasjes in één kleur. Dus zonder bies in afwijkende kleur of borduursels. Klassiek van snit met zeven knoopjes aan de voorzijde. Dit was jarenlang de standaard volgens Chinese Wushu Association. Gemaakt van synthetisch satijn, ook wel imitatie zijde genoemd. Hoogwaardige, dunne en zeer soepele stof welke nauwelijks van echt zijde te onderscheiden is.

Hieronder in combinatie met de satijnen broeken.

Iets meer decoratie is een bies in een afwijkende kleur. Meest populair bij de wushu en kungfu kleding is de zilverkleurige bies. Zoals bijna alle kleding op deze pagina zijn deze jasjes ook gemaakt van nauwelijks van echt zijde te onderscheiden satijn.

Hieronder de jasjes met bies gecombineerd met bijpassende broek van satijn. En een detail foto: alleen de biesjes zijn afwijkend; de knoopjes niet.

Er zijn ook varianten leverbaar met een schuine rij knoopjes en een schuine onderzijde. En borduursel van een gouden draak.

Een erg populaire combinatie in deze categorie kleding is de jas met korte mouwen voor wushu met zilveren biesjes én een zilveren draak welke over de schouder loopt. Hieronder enkele voorbeelden.

Elke combinatie van bovenstaande is mogelijk, zoals de onderstaande voorbeelden laten zien.

Een categorie apart zijn de nieuwe confectie wushu pakken (dus een complete set broek en jas) welke eruit zien als de veel duurdere professionele wushu uniformen. Gemaakt van stretch satijn of satijn in overlopende kleur en leverbaar met drie verschillende soorten draak borduursel en verschillende kleuren.

Hier meer details van de nieuwe serie wushu kleding.

 

2. Met mouwen of zonder mouwen, zonder kraag.

Met name gebruikt voor Nan Quan; zuid stijlen. Met mouw met name gericht op dames;  inkijk via de oksel word vermeden door de korte mouwen. Hier enkele voorbeelden; uiteraard zijn alle mogelijke combinaties van kleuren en borduursels mogelijk, net zoals bij de bovenstaande wushu chang quan jasjes. Bijzonder versie welke op voorraad is, is de versie van katoen met rode bies!

Bij de Nan Quan en Wushu jasjes horen natuurlijk ook bijpassende broeken in verschillende kleuren. Deze broeken zijn dus apart aan te koop om zo een compleet uniform te maken. De broeken worden gebruikt voor taiji maar ook in het wushu. Hieronder enkele afbeeldingen van de losse satijnen broeken.

Gecombineerd met een satijnen broek tot een compleet uniform ziet een Nan Quan jasje er zo uit:

3. Kleurrijke (moderne) professionele wushu kleding van stretch satijn, met uitgebreide borduursels in eigentijdse snit.

Klik hier voor de speciale pagina over de professionele (wushu) uniformen.